Events for April 2021

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1
Spring Break

2
Spring Break

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Spring Book Fair

13
Spring Book Fair Spring Book Fair

14
Spring Book Fair Spring Book Fair Spring Book Fair

15
Spring Book Fair Spring Book Fair Spring Book Fair Spring Book Fair

16
Spring Book Fair Spring Book Fair Spring Book Fair Spring Book Fair Spring Book Fair

17

18

19

20

21

22
Beta Club Induction

23

24

25

26

27

28

29

30

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday